1. Thông tin mà chúng tôi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt mua sản phẩm, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác trên trang web bepbanhbar.com. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, cải thiện trải nghiệm trang web, và gửi thông tin quảng cáo và cập nhật liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin của bạn:

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để giữ an toàn thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt mua hàng, nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

4. Truy cập và cập nhật thông tin của bạn:

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web.

5. Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web này.

6. Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: bepbanhbar@gmail.com